ADPLUS ADCENTER AYDINLATMA METNİ

Yayın tarihi: 18.01.2022

Biz Kimiz?

Adplus Adcenter (“AdCenter”), Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme AŞ. (işbu belgenin devamında “Turkcell Teknoloji”, “biz” veya “bizim” olarak ifade edilecektir) tarafından adplus.yaani.com.tr sunulmaktadır.

Turkcell Teknoloji, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (işbu belgenin devamında “Kanun” olarak ifade edilecektir) uygun olarak kişisel verilerinizi korumayı ve güvenliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Turkcell Teknoloji’ye ait Reklam Merkezi Kullanım Şart ve Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için Çerez Politikamızı da okuyunuz.

Turkcell Teknoloji Tarafından İşlenebilecek Kişisel Verileriniz

Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell Teknoloji tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yöntemi, Amacı ve Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, elektronik posta veya yardım destek kanallarımız vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell Teknoloji’nin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Ödeme ve Finansal Bilgiler.

İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Turkcell Teknoloji kişisel verilerinizi Adplus Adcenter kapsamındaki hizmetin tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Ödeme ve Finansal Bilgiler.

İşleme amaçları: Kimlik ve iletişim bilgileri, Adplus Adcenter’a kayıt olurken, giriş yaparken veya güncellemeleri etkinleştirirken, fatura ve ödeme işlemlerinde kimlik tespiti ve doğrulama için kullanılacaktır. Adplus Adcenter kapsamında yapılan işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları verileri, IP adresi bilgisi, cihazın marka ve işletim sistemi bilgisi, cihaz kullanım dili, kullanılan operatör ve ülke bilgisi gibi Adplus Adcenter aracılığıyla ya da Adplus Adcenter ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel verilerin, Adplus Adcenter’ın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, Adplus Adcenter kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, kampanya performanslarının iyileştirilmesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir. Ödeme ve finansal bilgiler, ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla işlenebilecektir. Şikayet/öneri bildirimlerinde, kullanıcı cihaz bilgileri (cihaz markası ve modeli, işletim sistemi bilgisi) ve uygulama içi kayıtlar yer almaktadır. Bu bilgiler sayesinde, oluşabilecek problem ve sorunlar incelenerek çözüm sağlamak için çalışılacak ve öneriler değerlendirilecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell Teknoloji’nin tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Cihaz Bilgileri, Ödeme ve Finansal Bilgiler.

İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell Teknoloji’nin tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.

Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell Teknoloji tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir. 

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri.

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Turkcell Teknoloji ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.

Turkcell Teknoloji, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell Teknoloji meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir. 

İşlenen veriler: Kimlik ve İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Cihaz Bilgileri.

İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi. Müşteri işlem bilgileri, uygulama üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin takip edilmesi, geçmişe dönük olarak sorgulanması, yapılan değişikliklerin tespit edilebilmesi amacıyla işlenebilecektir. 

Kişisel Veriler Nerede Saklanıyor? 

Turkcell Teknoloji sunucuları Türkiye’de bulunmakta olup, kullanıma ilişkin tüm veriler Türkiye’de saklanmaktadır. 

Kişisel Veriler Kime ve Hangi Amaçlarla Aktarılıyor?

Turkcell Teknoloji, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir. Bu başlık altında yer alan bilgiler kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları, hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir. 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Adplus Adcenter’ın kullanıcıları, Kanun’un 11. maddesi gereğince aşağıdaki haklarını kullanabilecektir:

•           Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•           Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•           Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•           Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü şahısları öğrenme,

•           Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 

•          Kanun’un 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•          Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•           Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,

•           Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır. 

Kişisel Verilerinizle ilgili soru ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

  1. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun (https://adplus.yaani.com.tr/landing/images/adplus-kisisel-verileri-basvuru-formu.pdf) çıktısını aldıktan sonra formu doldurarak veya her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlayıp kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek posta yoluyla veya noter aracılığıyla, “Turkcell Teknoloji Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek.

 

  1. Turkcell Teknoloji’ye daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle talebinizi, Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun doldurulmasıyla veya her halükârda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, adcenter.kisiselverilerikoruma@yaani.com.tr adresine e-posta göndererek.
  2. Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun doldurulmasıyla veya her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış detaylı açıklamalarınıza yer vererek Adplus Adcenter’ın içerisinde login olduktan sonra ulaşabileceğiniz “Bize Ulaşın” sekmesi üzerinden talebinizi ileterek. 

Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell Teknoloji veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.

Aydınlatma Metni Hakkında

Turkcell Teknoloji işbu Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman, değişiklik yapabilir. Böyle bir durumda, güncellenen Aydınlatma Metni Adplus Adcenter aracılığıyla yayımlanarak dikkatinize sunulacaktır. Turkcell Teknoloji tarafından Aydınlatma Metni’nde yapılan güncellemeler ve değişiklikler Adplus Adcenter internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler, talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.